VPIS V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Maj 5, 2022 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

V mesecu marcu 2022 se je vršil redni letni vpis v vrtec. Prejeli smo 59 vlog za vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2022/23. Po prvotni oceni bo za šolsko leto 2022/23, 39 prostih mest. V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, je »Komisija za sprejem otrok v vrtec« na seji dne, 22. 4. 2022, obravnavala vse prejete vloge, določila število točk po posameznih kriterijih ter prednostni vrstni red. Starši so bili o razrešitvi vlog obveščeni po pošti v preteklem tednu.

Trenutno je obvestilo o sprejemu v vrtec prejelo 39 otrok, na čakalnem seznamu pa je 18 otrok, od tega bi 15 otrok potrebovalo varstvo že v obdobju od 1. septembra do decembra 2022, 3 otroci pa v mesecu januarju 2023. Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam sta objavljena na spletni strani vrtca v rubriki Za starše – vpis/izpis.

Otroci se s čakalnega seznama vključujejo v vrtec glede na zbrano število točk,  starost in prosto mesto v posameznem oddelku vrtca. To pomeni, da lahko otrok z nižjim številom točk in dopolnjeno starostjo 11 mesecev “prehiti” otroka z večjim številom točk, ki ni dosegel starostnega pogoja in se vključi v vrtec. Ko so vsi otroci s čakalnega seznama vključeni v vrtec, se vključujejo v oddelke tudi otroci, katerih starši so oddali vloge naknadno.

V šolskem letu 2022/23 bo v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno vpisanih 178 otrok. Vsi oddelki bodo s 1. septembrom 2022 popolnoma polni, z upoštevanjem zgornjega z zakonom dovoljenega normativa in dodatkom plus dva otroka na oddelek s strani občine ustanoviteljice, ki lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ dva otroka. Cerkljanski vrtec se že kar nekaj let srečuje z velikim številom vpisanih otrok in na drugi strani dotrajanimi in premajhnimi prostori. Obstoječe notranje in zunanje površine po velikosti niso dosegale minimalnih zahtevanih pogojev že v času, ko je vrtec deloval v okviru 9. oddelkov. Z odprtjem 10. oddelka se je omogočilo varstvo več otrokom, vendar pa se je na drugi strani obremenjenost na zunanje površine vrtca še povečala, saj 10 oddelek nima svojih zunanjih površin. Debate o novi stavbi vrtca so aktualne že 10 in več let, v tem času pa so se razmere še poslabšale, rešitve pa ni na vidiku. Novogradnja vrtca z 10. oddelki je velik zalogaj tako z vidika financ kot prostorske umestitve. Vsekakor je to pereč problem za cerkljansko občino in vse njene prebivalce. Glede na majhnost kraja je zelo pomembno, da vsi prebivalci prepoznajo potrebo in nujo izgradnje novega vrtca, saj bo pri tem potrebno veliko dobro volje in sodelovanje širše skupnosti, da bi se lahko stavbo vrtca, ki bi po velikosti ustrezala potrebam, umestilo na najbolj primerno mesto v kraju.

Za boljšo predstavo o velikosti takega projekta lahko omenim dve novogradnji blizu nas. V Škofji loki so v letu 2019 zgradili enega najsodobnejših in najmanj energetsko potratnih vrtcev v Sloveniji za 15 oddelkov. Vrtec je stal skoraj sedem milijonov evrov, od tega je občina po besedah župana Radinje prejela 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev Eko sklada, saj so se odločili za skoraj ničenergijsko gradnjo z veliko lesa. Objekt se, kot navajajo na občini, razprostira na območju 10.000 kvadratnih metrov, od tega obsegajo zunanje zelene površine in igrišča 5000 kvadratnih metrov. Vrtec je zgrajen v dveh etažah, iz obeh pa se pride v zeleno okolje parka brez stopnic. Predstavljen je bil tudi v oddaji Ambienti, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi (prispevek o vrtcu se prične od 17 min dalje).  https://365.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174866917 .

V sosednji občini, v Spodnji Idriji pa so v lanskem let dogradili sodoben, energetsko varčen vrtec za 6 oddelkov, opremljen po najnovejših standardih na področju vzgojnovarstvenih dejavnosti. Zgrajen je v dveh etažah. Poleg igralnic, telovadnice, ki služi tudi kot večnamenski prostor ter skupnih in upravnih prostorov ima objekt tudi prostorno kuhinjo, kjer pripravljajo obroke za vrtec in šolo, ter veliko pralnico, ki služila vsem enotam Vrtca Idrija. Spodnjeidrijski vrtec je glede na plan z davkom vred predvidoma stal okoli 4,2 milijona evrov. Od tega je občina pridobila 2 miljona evrov ugodnega posojila pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu, 567.399 evrov nepovratnih in 283.699 povratnih sredstev ministrstva za gospodarski razvoj na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin ter predvidoma okoli 480.000 evrov iz eko sklada. Več si lahko preberete na spletni strani Idrijskih novic https://www.idrija.com/vrtec-v-spodnji-idriji-odprl-svoja-vrata .

Pomočnica ravnatelja za vrtec
Mojca Sedej Selak

(Skupno število obiskov 314, 1 obiskov danes)
Dostopnost