NEKAJ INFORMACIJ O VPISU V VRTCE

Feb 22, 2023 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

Vrtci po navadi enkrat letno objavijo javni razpis za vpis novincev v naslednje šolsko leto. Večina vrtcev to stori v pomladnih mesecih, od februarja dalje. Kdaj je razpis posameznega vrtca in koliko časa traja, je odvisno od občine ustanoviteljice oziroma od pravilnika o postopkih in kriterijih za vpis otrok v vrtec, ki ga je posamezna občina sprejela.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Komisija vloge za vpis ovrednoti po kriterijih navedenih v pravilniku za sprejem otrok. Prednost pri vpisu imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih družin s potrdilom pristojnega centra za socialno delo. Velikokrat so starši v dilemi, kdaj otroka vpisati v vrtec. Ne glede na datum rojstva, je smiselno otroka v vrtec vpisati v času vpisa, saj je na ta način zagotovljeno zgodnje vodenje evidence vseh otrok, ki bodo tekom šolskega leta potrebovali varstvo in uvrstitev na čakalni seznam za morebitna prosta mesta. Kljub temu pa se otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev in starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, lahko v vrtec vpiše kadarkoli med letom.
Starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtce v občini stalnega oziroma začasnega bivališča, ampak lahko izberejo vrtec v katerikoli občini. Vsekakor se starši lahko obrnejo na vrtce v drugih občinah, če v izbranem ni prostega mesta. Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri javni ali zasebni vrtec s koncesijo je otrok vključen. Je pa res, da ima večina občin v pravilnikih urejene kriterije za vpis, ki dajejo prednost pri vpisu otrokom in staršem iz domače občine.
Glede na pomanjkanje prostih mest v vrtcih v zadnjih letih, nekateri že v času vpisa oddajo vlogo v več vrtcev. V tem primeru se je potrebno pozanimati, kakšni so osnovni pogoji posameznega vrtca za obravnavo prejetih vlog. V večini primerov je potrebno v začetku postopkov plačati akontacijo, ki potrjuje resnost namere vpisa otroka v vrtec. Če je oddanih veliko vlog v različne vrtce, je lahko znesek plačila akontacij zelo visok.

Spodaj je navedenih nekaj informacij v povezavi z vpisom v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno in vrtce iz sosednjih občin:

Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
Vpis v mesecu marcu
Spletna stran vrtca: https://oscerkno.splet.arnes.si/vrtec-peter-klepec/
Povezave do pravilnikov, ki opredeljujejo vpis:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0942/pravilnik-o-postopku-in-kriterijih-za-vpis-otrok-v-vrtec-cerkno
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2332/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-postopku-in-kriterijih-za-vpis-otrok-v-vrtec-cerkno

Vrtec Idrija
Vpis v mesecu februarju
Spletna stran vrtca: https://www.vrtec-idrija.si/vpis-v-vrtec
Povezave do pravilnikov, ki opredeljujejo vpis:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0790/pravilnik-o-poteku-postopka-in-kriterijih-za-sprejem-otrok-v-vrtec-idrija
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3159/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-poteku-postopka-in-kriterijih-za-sprejem-otrok-v-vrtec-idrija

Vrtec Most na soči (enota Trebuša)
Vpis v mesecu marcu
Spletna stran vrtca: https://vrtec.os-mostnasoci.si/
Povezave do pravilnikov, ki opredeljujejo vpis:
https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1029006-%20Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20kriterijev%20za%20sprejem%20v.doc

VVE pri OŠ Žiri
Vpis v mesecu marcu
Spletna stran vrtca: https://vrtec.osziri.si/vpis-in-izpis-otrok/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1109/pravilnik-o-sprejemu-otrok-v-vrtec

 

(Skupno število obiskov 200, 1 obiskov danes)
Dostopnost