Interesne dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu Osnovna šola Cerkno nudi učencem različne interesne dejavnosti. 

 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo pedagoški delavci OŠ Cerkno, so za starše brezplačne, pri dejavnostih, ki pa jih izvajajo nekateri zunanji izvajalci, pa je potrebna njihova finančna udeležba.

 

S PRISPEVKOM STARŠEV

 

Treningi karate kluba potekajo redno tedensko, starši prispevajo mesečno vadnino.

 

Čipkarsko šolo izvaja, tako kot na vseh ostalih osnovnošolskih zavodih na Idrijskem in Cerkljanskem, poseben zavod, ki spada pod okrilje Gimnazije Jurija Vege, le-ta zaračunava učencem dogovorjeno ceno, lokalna skupnost pa čipkarski šoli zagotavlja primeren prostor z najemno pogodbo.

 

Plesno-navijaška skupina Cheer dance se aktivno vključuje v šolske prireditve in domiselno oplemeniti vsako javno promocijo, izvaja pa tudi vzgojno izjemno dragocene humanitarne prireditve (plesna delavnica na pediatrični kliniki v Ljubljani). Obiskujejo jo večinoma učenke tretjega triletja, krepi se tudi število mlajših sodelavk, stroške mentorice pokrivajo starši, šola pa omogoča prostor, tehnične pripomočke ter prevoze na tekmovanja in srečanja.

Za več informacij lahko kontaktirate
Nastjo Lakner. (tel.: 051 271 616; el. naslov: )

 

S treningi osnov gimnastike smo pričeli v šolskem letu 2017/2018. Skupina se je že v prvem šolskem letu dobro okrepila in skozi leto so otroci prikazali neverjeten napredek. Skupina se vključuje tako v šolske prireditve kot vse druge nastope, na katerih lahko zastopajo svojo šolo, na raznih humanitarnih in raznovrstnih prireditvah. Na treningih se spoznavamo z osnovnimi gimnastičnimi elementi, ki so odlični za koordinacijo otrok ter odlična osnova za vse športe. Osnove gimnastike obiskujejo učenci od 1.–5. razreda.

 

Plesni klub Idrija izvaja tečaj oz. treninge hip-hopa. Hip hop je zvrst plesa, ki je priljubljena tako pri fantih kot pri dekletih in je eden najpopularnejših plesov med mladimi, saj je tisti, ki soustvarja glasbeno »MTV« sceno in brez katerega nisi »IN«. Na podlagi raznolikih plesnih korakov in pestrih koreografij, lahko vsak plesalec razvije svoj osebni stil.

 

Lokalno športno nogometno društvo organizira za naše učence treninge in nogometne tekme. Vodijo ga dolgoletni izkušeni trenerji društva, šola pa po potrebi brezplačno zagotavlja poleg šolskega igrišča tudi prostore v telovadnici.


BREZ PRISPEVKA STARŠEV

 

 Na šoli posebno pozornost posvečamo zborovski dejavnosti, kar ustvarja pomembne rezultate tako za razvoj zborovske kulture v kraju kot tudi v strokovnih krogih. Prav zaradi tega že v fazi usklajevanja urnikov tej dejavnosti posvetimo posebno pozornost.

Gibalne urice z elementi pravljične joge bomo izvajali ob sredah, od 12.45 do 13.30, v mali telovadnici OŠ Cerkno. Vaje, ki jih bomo delali pozitivno vplivajo na koordinacijo, moč in gibljivost, telesno držo, nadzor nad čustvi, samozavest, imunski sistem in zbranost.

Člani Gledališka skupina bodo ustvarjali vsak ponedeljek 6. Šolsko uro. Skupaj se bodo na sproščen in zabaven način spoznali z osnovami improvizacij in nastopanja. V krogu sovrstnikov bodo učenci lahko ustvarjali, premagovali plahost in se privajali na javno nastopanje.

Planinska skupina se bo srečevala dvakrat mesečno. Prvi teden v mesecu bomo imeli teoretičen del v OŠ Cerkno, začetek ob 14.00. Drugi del bomo izvedli na pohodih; vsako tretjo soboto v mesecu. V primeru slabega vremena pohod odpade (pohoda ne prestavljamo na drug datum). Za prevoz otroka planinca na izhodiščno točko pohoda poskrbijo starši ali skrbniki (pogoji PCT). Pohodi se bodo izvajali v Občini Cerkno, Občina Idrija, Občina Tolmin in Občina Gorenja vas-Poljane. V primeru, da bodo epidemiološke razmere take, da se pohodov ne bo moglo izvesti, bomo pripravili knjižico in bodo pohode tekom šolskega leta planinci opravili kar sami oz.  skupaj s starši (predvidenih je 9 pohodov  ali 9 po izbiri od tega dva pohoda nad 1500 m n.m.v.). Oblikovala bom skupino tudi v Teamsih, kjer bo dostopen teoretičen del in zbiranje fotografij s pohodov, ki jih bodo opravili učenci planinske skupine. Prvo srečanje je predvideno v oktobru (od 4. do 8. okt.), ob 14.uri.

 

Za učence 5. razreda šola organizira kolesarski izpit za kolo, ki ga financirata šola in pristojno ministrstvo kot sestavni del učnega načrta.

 

Šolska radiotelevizija (ŠRTV) vključuje kombinacijo dela zunanjih in notranjih mentorjev in razpolaga s posebno zahtevno tehniko (snemalne naprave, oprema za digitalno obdelavo, ozvočenje, scenska svetila …) ali snemalnimi akcijami na terenu, tako da šola sredstva za stroške ŠRTV posebej planira v sodelovanju z lokalno skupnostjo, njena dejavnost pa se največkrat uporablja v informativne in promocijske namene zavoda ali občine, zato je krožek za učence brezplačen.

 

Knjižnično – pravljični krožek je namenjen učencem druge in tretje triade. Potekal bo dvakrat tedensko. Pri krožku se bodo učenci seznanjali z deli v knjižnici in s knjigo, načini iskanja gradiva, pripravljali in izvajali bodo ure pravljic za učence prve triade in sodelovali v projektu Naša mala knjižnica. Več o projektu najdete na https://www.nasamalaknjiznica.si Krožek je namenjen vsem tistim, ki jih delo s knjigami in prenašanje izkušenj sovrstnikom in mlajšim razveseljuje.

 

LEGO robotika – Pri interesni dejavnosti Lego robotika bomo delali s sistemom LEGO SPIKE. Sestavljali bomo enostavne sisteme (na primer: zapornice, ki dvignejo, če se približa vozilo; vozilo, ki se samodejno umakne oviri…itd). Naučili se bomo nekaj osnov programiranja robotov. Če vas zanima več o sistemu LEGO SPIKE si lahko pogledate na spletu (klinite to povezavo).

 

Elektrotehnika z robotiko – Pri interesni dejavnosti Elektrotehnika z robotiko bomo letos zopet združili dve področji, in sicer elektrotehniko in robotiko. Torej bomo delali s sistemom krmilnikov Arduino in Lego Mindstorms. Z učenci bomo skupaj zasnovali celovit projekt in ga ob koncu šolskega leta predstavili ostalim učencem.   Kot prejšnja leta se bomo predvidoma tudi letos udeležili tekmovanja ROBObum, kjer bodo učenci lahko tekmovali z robotom, ki ga bodo tekom leta izdelali in sprogramirali pri interesni dejavnosti. Vabljeni torej vsi učencih sedmih, osmih in devetih razredov, ki bi radi bolje spoznali področji elektrotehnike in robotike.

 

Podjetniški krožek poteka v sodelovanju z ICRO in je namenjen spodbujanju podjetnosti pri učencih, razvoju njihovih zamisli ter uresničitvi njihove podjetniške ideje. Sodelovali bodo tudi na vseslovenskem tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo POPRI – Podjetniškega eksperimenta, ki dviga kompetence mladih na področju inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Svojo podjetniško idejo bodo lahko udeleženci oddali na– POPRI, in se potegovali za zmago v kategoriji osnovnošolcev.

 

Radioamaterski krožek smo na OŠ Cerkno pričeli izvajati pred dvema letoma pod vodstvom zunanjega mentorja. Namen krožka je širiti tehnično kulturo med mladimi in pridobiti nove radioamaterje v Radioklubu Cerkno. Na začetku se je prijavilo kar zadostno število mladih, žal pa predvsem iz nižjih razredov, kar je pomenilo znižanje ravni teoretičnega dela krožka. Snov je na začetku precej teoretična, je pa obvezna za opravljanje radioamaterskega izpita, ki naj bi ga na koncu opravili. Da bi krožek bil bolj zanimiv, smo vključili tudi konstruktorstvo, kjer so se učenci naučili uporabljati spajkalnik. Zaradi omejenih sredstev in da bi krožek ostal brezplačen, smo se odločili za nekoliko ponesrečeno samogradnjo UKV radijskega sprejemnika, ki se je žal neuspešno končal. So se pa učenci naučili dobro in pravilno spajkati na tiskanih vezjih. Ko smo prešli na teorijo, so v krožku ostali najvztrajnejši in od teh je lani pet učencev uspešno opravilo radioamaterski izpit. Dva N kategorije in trije A kategorije. S krožkom smo potem nadaljevali tudi v zadnjem šolskem letu z učenci, ki so izpit že opravili in tako teoretično in praktično znanje še utrjevali. V letošnjih šolskih počitnicah smo za njih organizirali štiridnevni radioamaterski kamp v naši tekmovalni postojanki na Črnem vrhu. Najprej so se udeležili UKV tekmovanja, potem so izdelali dve KV vertikalni anteni za Field Day tekmovanje, ki bo v začetku septembra, se izpopolnjevali v radijskih komunikacijah, spoznali radijsko goniometriranje ali lov na lisico ter izvedeli nekaj več o virih napajanja. V šolskem letu 2020/2021 bomo z radioamaterskim krožkom nadaljevali. Za dosedanje mladince, ki so že srednješolci, bo tečaj vsak petek popoldne, za ostale in eventuelne nove kandidate, pa se bo treba dogovoriti za ustrezen termin, v času šolskih ur. Ker je tematika dokaj zahtevna, bi vpis veljal za učence od 7. razreda dalje. Snov, ki jo bomo obravnavali, obsega osnove elektrotehnike, osnove radiotehnike, radijske komunikacije (sem spadajo vse vrste od govornih, digitalnih-računalniških, lova na lisico do morsejeve abecede) in seveda ne bo šlo brez pravil, ki veljajo v radioamaterskem komuniciranju. Vmes bomo tudi kaj skonstruirali – spajkali. Krožek bo še v naprej brezplačen!


DRUGE MOŽNOSTI PONUJENE V KRAJU

 

Šola organizirano in kontinuirano podpira tudi dejavnosti neprofitnih prostovoljnih mladinskih skupin in društev, ki v lokalni skupnosti prispevajo k razvoju mladinske dejavnosti ter jim nudi v uporabo igralne površine in šolske prostore:

glasbena šola

orientacijski krožek

taborniki

skavti

 

Pri izbiri interesne dejavnosti je potrebno upoštevati zasedenost učenca z različnimi aktivnostmi ter domačimi obveznostmi, da mu bo prostočasna dejavnost v sprostitev in mu ne bo pomenila prevelike dodatne obremenitve. Učenci so v zadnjem triletju do 14. ure že zelo zasedeni z izbirnimi predmeti ter dodatnim in dopolnilnim poukom ter glasbeno šolo, zato je izvedba prostočasnih dejavnosti v tem terminu zanje težje izvedljiva. Vozačem pa morajo starši po 14. uri zagotoviti reden prevoz sami.

(Skupno število obiskov 1.148, 1 obiskov danes)
Dostopnost