ORGANIZACIJA  ZAVODA  OSNOVNA  ŠOLA  CERKNO

ENOTE

OSNOVNA ŠOLA CERKNO
PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠEBRELJE
VRTEC PETER KLEPEC
ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA

VODSTVO ZAVODA

 • Ravnatelj
 • Pomočnica ravnatelja za šolo
 • Pomočnica ravnatelja za vrtec

SVET ZAVODA

 • 3 predstavniki ustanovitelja
 • 3 predstavniki staršev
 • 5 predstavnikov delavcev šole
SVET STARŠEV ŠOLE
 

 • 19 predstavnikov staršev
SVET STARŠEV VRTCA
 

 • 9 predstavnikov staršev
STROKOVNI ORGANI

STROKOVNE SKUPINE:

 • Učiteljski zbor (samo šola)
 • Oddelčni učiteljski zbor (samo šola)
 • Vzgojiteljski zbor (samo vrtec)
 • Razredniki (samo šola)
 • Razredniki in drugi strokovni delavci v prvem razredu (samo šola)
 • Učitelji v oddelku OPB (samo šola)
 • Vzgojiteljice in pomočnice v posameznih skupinah (samo vrtec)
 • Strokovne skupine za DSP

STROKOVNI AKTIVI (samo šola):

 • Aktiv učiteljev prve triade
 • Aktiv učiteljev druge triade
 • Aktiv učiteljev SLO
 • Aktiv učiteljev MAT
 • Aktiv učiteljev TJA
 • Aktiv učiteljev DRU
 • Aktiv učiteljev NAR in SLO
 • Aktiv učiteljev GUM
 • Aktiv učiteljev LUM
 • Aktiv učiteljev ŠPO
 • Aktiv učiteljev OPB
 • Aktiv učiteljev računalništva
 • Aktiv učiteljev šolske svetovalne službe
DRUGE POSVETOVALNE IN DELOVNE SKUPINE
 • Kolegij (vodstvo, predstavniki pedagoških delavcev šole in vrtca, predstavniki ostalih služb)
 • Delovna skupina za prireditve
 • Delovna skupina za vizualno podobo
 • Delovna skupina za dejavnosti v zvezi EKO PARKOM
OSTALE  SLUŽBENE ENOTE

SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka
.

KNJIŽNICA

Knjižničarka
.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

Tajnik VIZ

Administrator

RAČUNOVODSTVO

Računovodja

Knjigovodja

KUHINJA

Vodja kuhinje

Kuharji

VZDRŽEVANJE

Hišnik

Čistilke

(Skupno število obiskov 1.978, 1 obiskov danes)
Dostopnost