PRAVICE IN OBVEZNOSTI

 Starši imajo pravico:

 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov,
 • do vpogleda v program za predšolske otroke – Kurikulum,
 • do obveščenosti o delu in življenju v vrtcu,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku (govorilna ura),
 • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v oddelku in vrtcu, pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

Pravice otrok  so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Le-ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok za svoj razvoj potrebuje primerno kakovostno okolje.

Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Starši in njihove dolžnosti:

 • Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali pravila vrtca.
 • Starši so obvezani, da seznanijo vzgojiteljico njihovega otroka o njegovih morebitnih zdravstvenih posebnostih.
 • V vrtec sodijo le zdravi otroci!
 • Otroka v vrtec spremljajo starši, po predhodnem dogovoru in podpisu staršev, otroka lahko spremlja druga – pooblaščena oseba ali otrok – starejši od 10 let (Zakon o varnosti v cestnega prometa).
 • Starši lahko otroka v vrtcu zapustijo ali prevzamejo samo v prisotnosti strokovne delavke vrtca. Otrok ni dovoljeno puščati samih v garderobi ali celo pred vrtcem!
 • Otrok – po predhodnem dogovoru z njegovo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice – lahko v oddelek prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
 • V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi ogrozili varnost ali zdravje otrok (ogrlice, majhne igračke, …); odsvetujemo tudi nošenje nakita.
 • V vrtec ni dovoljeno prinašati hrane (sladkarije, piškoti, kruh…), saj lahko pride v stik z otroki, ki imajo hude oblike alergij.
 • v vrtcu ni dovoljeno uživanje popoldanske malice v spremstvu staršev v garderobah vrtca, saj lahko pride v stik z otroki, ki imajo hude oblike alergij. Za alergijsko reakcijo je pogosto dovolj samo drobtinica kruha.
 • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno!
 • Starši redno poravnajo stroške oskrbe v vrtcu, morebitne dolgove bo vrtec izterjal po sodni poti.

V vrtec sodijo le zdravi otroci. 

Bolan otrok se slabo počuti, je nerazpoložen za igro in je izpostavljen hrupu in razigranosti sovrstnikov, kar ga še dodatno oslabi. S svojo prisotnostjo v oddelku, širi bolezen in tako ogroža tudi zdravje ostalih otrok.

(Skupno število obiskov 391, 1 obiskov danes)
Dostopnost