PROJEKTI

 

»TRAJNOSTNA MOBILNOST«

S šolskim letom 2018/19 se je vrtec vključil v  tri letni  projekt Trajnostne mobilnosti, ki ga podpira ministrstvo RS za infrastrukturo, vodi pa ga Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju z Društvom FOCUS, CIPRA Slovenija in Filozofska fakulteta. Projekt vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo. Namen projekta je spodbuditi zaposlene v vrtcih in OŠ, starše in otroke k spreminjanju potovalnih navad, približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec  in v popoldanskem času.

Več informacij najdete tukaj.

 

»PASAVČEK«

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Več informacij najdete tukaj.

 

»ZDRAVJE V VRTCU«

Program izvaja NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). S programom želi NIJZ razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto ter krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, so v program vključeni različni strokovnjaki. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja. Naš vrtec je v program vključen od šolskega leta 2011/12.

Programski cilji:

oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje

utrjevanje pozitivnega odnosa do zdravja in delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb

Več o programu si lahko preberete na spletni strani NIJZ http://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu

 

»VARNO S SONCEM«

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Več o projektu najdete na povezavi http://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem

 

» OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE« – energetski eko park OŠ

V Energetskem EKO parku z brunarico obnovljivih virov energije sodeluje tudi vrtec. Spoznavamo igrače, ki jih poganja sončna energija, učimo se poigrati z vetrom, pozabavati z vremenskimi pojavi, spoznavati svet čebel, skrbeti za EKO vrt …

Več o energetskem Eko parku si lahko preberet na naslednji povezavi http://tisc.si/?page_id=4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 530, 1 obiskov danes)
Dostopnost