PREHRANA V VRTCU

Načrtovanje prehrane je v vrtcih pomembna in odgovorna naloga. Poleg dejstva, da večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, velja tudi pregovor, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Pomembno je, da se v predšolskem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja. Pri tem ima veliko vlogo tudi otrokovo domače okolje, ki naj bi spodbujalo zdrav način prehranjevanja.

Na podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzg.-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005) in Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Komisija za pripravo strokovnih podlag vezanih na Zakon o šolski prehrani, 2010) v vrtcu pripravljamo uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomore k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji otrok. Upoštevamo Smernice HACCP sistema, katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo), splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

Prehrano prilagajamo starostnim obdobjem, še posebej jasličnemu oddelku, za katerega se oblikuje dodatne jedilnike po potrebi. Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na spletni strani in na oglasnih deskah, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

Otrokom v vrtcu nudimo zajtrk, dopoldansko malico v obliki sadja in zelenjave, kosilo ter popoldansko malico. Poleg tega imajo otroci ves čas na voljo nesladkan zeliščni oz. sadni čaj in vodo. Na jedilnik je uvrščena tudi voda z dodatkom sveže iztisnjene limone ali pomaranče, limonada in  razredčen svež sadni ali zelenjavni sok v razmerju 1:1 (kot del obroka). Izjemoma za popoldansko malico 100% sadni sok, zaradi narave razdelitve malice. Tekočina je za človeško telo zelo pomembna. Telo potrebuje v povprečju 1,5 do 3 l tekočine na dan. Potreba po tekočini narašča s težo, s telesno aktivnostjo in glede na zunanjo temperaturo in vlago v zraku. Otrokom ne ponujamo sladkih napitkov oziroma napitkov z dodanimi umetnimi sladili ter drugimi aditivi. Dodani ali naravni sladkorji v različnih napitkih (sokovih, koli, sladkih gaziranih pijačah itn.) so pomemben dejavnik tveganja pri nastanku debelosti in drugih zdravstvenih težav pri otrocih in mladostnikih, celo bolj pomemben kot energijsko gosta hrana z veliko maščob in ogljikovih hidratov.

Znotraj zavoda je ustanovljena komisija za prehrano v sestavi: vodja kuhinje, organizator prehrane, ravnatelj zavoda, predstavnik vrtca, predstavnik staršev in predstavnik učencev. Komisija se skliče 3-krat letno ali po potrebi.

DIETNA PREHRANA

Alergija na prehranske alergene postaja zadnje desetletje tudi pri nas pomembna zdravstvena težava ter diagnostični in terapevtski problem v medicinski praksi. V otroškem obdobju se pogosto razvijejo alergije na kravje mleko, jajca, redkeje na pšenično moko, žita, sojo, arašide, citruse, ribe, svinjsko meso. Za otroke z alergijo ali preobčutljivost na posamezne sestavine živil v obrokih, pripravljamo varovalno in dietno prehrano.

Dietno prehrano za posameznega otroka pripravljamo samo na podlagi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI ZA OTROKA (enoten obrazec). Potrdilo pripravi izbrani otrokov pediater oz. zdravnik specialist (alergolog, gastroenterolog, endokrinolog, oziroma specialist pediater usmerjen v področje za zdravljenje posameznih kroničnih bolezni). Potrdilo lahko velja trajno ali začasno.

V primeru, da je otroku pediater oz. specialist predpisal dieto, priporočamo, da starši prinesejo Potrdilo o medicinsko indicirani dieti vsaj kakšen dan pred vstopom otroka v vrtec, da se na dieto lahko ustrezno pripravimo in priskrbimo ustrezna živila. Medicinsko predpisani dieti naj bodo priložena pisna navodila kliničnega dietetika in specialista pediatra, če le te obstajajo. Za spremembo ali podaljšanje diete, je potrebno prinesti novo potrdilo. V primeru priprave zahtevnejših diet, organiziramo tudi posvet s starši in organizatorko prehrane. Le tesno sodelovanje tima zdravnika, alergologa, dietetika, staršev, vodje kuhinje, delavcev vrtca in otroka, je temelj uspešnega vodenja dietne prehrane.

UKINITEV OZIROMA PRENEHANJE DIETE

V primeru, da ima otrok predpisano začasno dieto (6 mesecev – do pregleda pri specialistu) in po preteku 6 mesecev starši ne dostavijo novega potrdila, se dieta po zaključenem obdobju ukine. V primeru, da gre za daljšo dieto, dieto predpisano s strani specialista, dieto zaradi alergije oz. drugih zdravstvenih vzrokov katerih posledica je lahko življenjsko ogrožajoče stanje, mora za ukinitev predpisane diete zdravnik pediater izdati POTRDILO O UKINITVI MEDICINSKO PREDPISANE DIETE (poseben obrazec).

Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka lahko starši oddajo vzgojiteljici otroka, vodji vrtca, organizatorki prehrane ali pošljejo po pošti na naslov Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno, Bevkova ulica 20, 5282 Cerkno.

DOLŽNOSTI STARŠEV OTROK S PREDPISANO DIETO

  • Starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali zdravnika specialista.
  • Starši morajo poskrbeti, da pravočasno prinesejo novo potrdilo, ko staremu poteče veljavnost oz. dostaviti potrdilo o ukinitvi diete.
  • Starši morajo pisno javljati spremembe v izvajanju diete.
  • Starši morajo najaviti odsotnost otroka z dietno prehrano v vrtcu, na portalu eAsistent (ali otrokovi vzgojiteljici) dan pred predvideno odsotnostjo oziroma najkasneje do 6.00 ure na dan odsotnosti.

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 250, 1 obiskov danes)
Dostopnost